Oferta

Sprawdź czym się zajmujemy

Roboty asfaltowe

 • Rozbiórki nawierzchni jezdni (ręczne, mechaniczne, frezowanie).
 • Wykonywanie podbudów (z kruszyw łamanych, betonowych, asfaltowych).
 • Wykonywanie remontów cząstkowych nawierzchni asfaltowych.
 • Odtwarzanie nawierzchni po robotach kanalizacyjnych, wodociągowych, gazowych i cieplnych.
 • Nakładki asfaltobetonowe ulic, chodników i ścieżek rowerowych.

Roboty brukarskie

 • Rozbiórki.
 • Remonty cząstkowe chodników.
 • Budowa chodników, placów.
 • Wykonywanie odnowień nawierzchni, ścieków.
 • Układanie krawężników i obrzeży.

Produkcja mieszanek mineralno-asfaltowych

 • Beton asfaltowy na warstwę podbudowy, wiążącą, ścieralną.

Roboty inżynieryjne

 • Remonty barier, poręczy, dylatacji.
 • Roboty kanalizacyjne, odwodnienia.
 • Regulacja wysokościowa urządzeń podziemnych.
 • Malowanie oznakowania poziomego.

Roboty mostowe

 • Wykonywanie osłon przeciwporażeniowych.
 • Remonty obiektów betonowych, żelbetowych, kamiennych.
 • Montaż i wymiana barier sprężystych drogowych i mostowych.
 • Wymiana dylatacji.

Roboty ziemne

 • Budowa i remonty nawierzchni dróg tymczasowych.
 • Profilowanie nawierzchni gruntowych.
 • Roboty ziemne wąskoprzestrzenne.
 • Plantowanie skarp.
 • Korytowanie nawierzchni.