Informacje ogólne

Informacje ogólne dotyczące zamówień publicznych

Zakład Robót Drogowych w Poznaniu informuje, że wszystkie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości powyżej 130.000 zł netto prowadzone są za pośrednictwem Platformy zakupowej, będącej elektronicznym narzędziem komunikacji z Wykonawcami.

Bezpośredni dostęp do Platformy znajduje się pod linkiem: https://ezamowienia.gov.pl/

Link do instrukcji interaktywnych: https://ezamowienia.gov.pl/pl/komponent-edukacyjny/

Korzystanie z Platformy e-Zamówienia jest bezpłatne.

Na stronie prowadzonego postępowania udostępniane będą wyjaśnienia i zmiany treści SWZ oraz inne dokumenty zamówienia bezpośrednio związane z przedmiotowym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego.