OFERTA

Roboty asfaltowe

Rozbiórki nawierzchni jezdni (ręczne, mechaniczne, frezowanie).

Wykonywanie podbudów (melafirowych, betonowych, asfaltowych).

Wykonywanie remontów cząstkowych nawierzchni asfaltowych.

Odtwarzanie nawierzchni po robotach kanalizacyjnych, wodociągowych, gazowych i cieplnych.

Nakładki asfaltobetonowe ulic, chodników i ścieżek rowerowych.

Roboty brukarskie

Rozbiórki.

Remonty cząstkowe chodników.

Budowa chodników, placów.

Wykonywanie odnowień nawierzchni, ścieków.

Układanie krawężników i obrzeży.

Roboty ziemne

Budowa i remonty nawierzchni dróg tymczasowych.

Profilowanie nawierzchni gruntowych.

Roboty ziemne wąskoprzestrzenne.

Plantowanie skarp.

Korytowanie nawierzchni.

Roboty inżynierskie

Remonty barier, poręczy, dylatacji.

Roboty kanalizacyjne, odwodnienia.

Regulacja wysokościowa urządzeń podziemnych.

Roboty mostowe

Wykonywanie osłon przeciwpożarowych.

Remonty obiektów betonowych, żelbetowych, kamiennych.

Montaż i wymiana barier sprężystych drogowych i mostowych.

Wymiana dylatacji.

Produkcja mieszanek mineralno-asfaltowych

Beton asfaltowy na warstwę podbudowy, wiążącą, ścieralną.

Mieszanki mineralno asfaltowe modyfikowane.